GHS - systémy generálneho kľúča - ARCOMO - bezpečnostné, protipožiarne, interiérové...dvere pre každého

+ ARCOMO =
ARCOMO
M
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

GHS - systémy generálneho kľúča

Vďaka rozmanitým možnostiam a variabilnosti je systém generálneho kľúča najpoužívanejším druhom zámkových sústav. Je vhodný pre rozsiahle široko rozvetvené objekty, ale tiež pre stredne veľké objekty s členitou organizáciou. V zásade je systém generálneho kľúča kombináciou niekoľkých sústav s univerzálnym kľúčom pre jednotlivé skupiny pri nadradenej funkcii hlavného univerzálneho (generálneho) kľúča fungujúceho vo všetkých vložkách sústavy. Ďaľšie funkcie priechodného kľúča vykonávajú skupinové kľúče. Kľúče s nadradenými funkciami môžeme rozdeliť na: generálne, univerzálne, skupinové, podskupinové a individuálne. Kľúče s nadradenou funkciou otvárajú všetky im podriadené vložky. Navyše je možné do tejto systému generálneho kľúča včleniť vložky s centrálnou funkciou.


Druhy kľúčov v zámkovom systéme:
- individuálny kľúč - otvára len jednu bezpečnostnú vložku, respektíve viacero rovnakých bezpečnostných vložiek
- skupinový kľúč - otvára skupinu navzájom odlišných bezpečnostných vložiek
- generálny kľúč - otvára všetky bezpečnostné vložky v celom objekte

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky