Ako plánovať systém generálneho kľúča? - ARCOMO - bezpečnostné, protipožiarne, interiérové...dvere pre každého

+ ARCOMO =
ARCOMO
M
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ako plánovať systém generálneho kľúča?

K plánovaniu systému použite MasterPiece software, alebo plánovaciu tabuľku. Do nej vyplníte zoznam kľúčov a dverí a zakrížikujte prístupové práva (krížik znamená, že do príslušných dverí držiteľ kľúča môže vstupovať)

 
Tabuľka pre systém generálneho kľúča
MasterPiece software
 


Postup pri súpise kľúčov: Na začiatku celého zoznamu kľúčov dajte generálny kľúč a kľúče s najširšími právami, potom vypíšte zamestnanca (užívateľa kľúčov) podľa firemnej hierarchie alebo podľa jednotlivých oddelení na konci zoznamu samostatné kľúče s prístupmi k jedinej miestnosti.
Poznámka k značeniu kľúčov: u kľúčov môžete uviesť interné skratky užívateľov (napr. pre generálny kľúč GK, pre ekonóma EK apod). Okrem toho bude na kľúčoch označenie, ktoré používa pre svoju evidenciu dodávateľ. Toto značenie nie je tak "čitateľné" pre nezasvätených osoby (kombinácia písmen a číslic), takže sa eliminuje riziko zneužitia.

Postup pri súpise vložiek (dverí): Pri spisovaní zámkových vložiek odporúčame postupovať podľa pôdorysných plánov, na začiatku dať všetky vstupné dvere (opláštenie budovy) a následne postupovať po poschodiach.

Postup pri plánovaní prístupových práv: Základné pravidlo: nepozerať sa na vec príliš zložito. Zjednodušovať, zlučovať (prístup zvonku do oddelenia - ak má zamestnanec jeden vstup, môže mať všetky, je to výhodnejšie). Rovnako tak na začiatok odporúčame dať vložky, ktorými môžu chodiť všetci zamestnanci (napr. vchody, kopírka, kuchynka), ďalej na začiatok poschodia alebo oddelenie spoločné vložky pre celé oddelenie (vchod do oddelenia).
Po dokončení zozname podľa jedného postupu odporúčame vykonať kontrolu, že ste na nič a nikoho nezabudli. Poverte vedúcich oddelenia, nech skontrolujú správnosť údajov (ak je sami nevypĺňal). Pamätajte, že každá zmena vykonaná až po dodaní systému znamená zbytočné navyšovanie nákladov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky